Chinese LanguageDanish LanguageEnglish Language
LØSNINGSOVERSIGT

Facilitetsstyring
ProManage facilitetsstyrings modul giver let adgang til administration af dine netværks faciliteter.

Omkostningsstyring
Kontrol af omkostninger og omkostningsstyring er et vigtigt komponent i alt netværks administration. ProManage Finans modul giver dig alle de nødvendige egenskaber til effiktiv omkostningsstyring.

Styring af netværksaktiver
En udførlig dokumentation af dine netværksaktiver leder automatisk til forøget netværksudnyttelse - ProManage viser vejen.

Løsninger til netværksudtræk
ProXit laver komplekse netværksudtræks løsninger til ATM, SDH, IP, Tale. Ved brug af en række protokoller såsom Telnet, SNMP, Q3, Tekst , SQL, TCP/IP Socket.

Brochure & Artikler
Download de sidste nye hvid bøger om ProXits løsninger og metoder.

Omkostningsstyring

Effektiv styring af omkostninger er et vigtigt komponent for at overleve i et konkurrence orienteret telekommunikation miljø.

At have opdaterede netværks informationer er det vigtigste og mest kritiske komponent fordi god informationshåndtering giver nemlig fundamentet for alle andre aktiviteter.

ProManage finansmodul er den ideelle netværks finansielle applikation til værdiansættelse af kapital investeringskrav, periode bestemte udgifter og afskrivninger af alle netværksaktiverne inklusiv udstyr, transmissions kredsløb, faciliteter og arbejdsudgifter. Finansmodulet er fuldt ud integreret med alle andre ProTools applikationer.

ProManage finansmodul tillader tværfunktionel forståelse af tekniske, finansielle og bruger specifikke informationer. ProManage finansmodul bliver brugt til den komplette finansielle netværks cyklus fra budgettering til aktuel samling. Finans modulet giver også projektion af finansiel planlægning for hele året.

ProManage er den eneste applikation i telekommunikations industrien som så fuldstændigt kan adressere alle netværks elementer inklusiv kapital og periode udgifter fuld integreret i applikationen.

Omkostninger er angivet i lokal valuta og konverteret til den standard valuta som firmaet anvender. Opdatering af valuta kurser er også en integreret del af applikationen.

ProManage finansmodul kan også blive brugt til omkostning allokering imellem forskellige produkter som er fordelt på netværksinfrastrukturen. Finansmodulet kan allokere individuelle elementer til specifikke produkter. Ligeledes kan ProManage finansmodul blive brugt til at tildele netværksomkostninger til specifikke kunder for at assistere med kostbaseret prisfastsættelse og profit analyser.

ProManage er en færdig udviklet applikation (COTS) som er klar til at blive installeret. Det er ingen udviklingstid og den kan nemt tilpasses ethvert telekommunikations miljø fordi

den anvender en standard metode til håndting af faciliteter og netværks information.

ProManage er let at lære og kan mestres af alle medarbejderne både tekniske og ikke tekniske.

Med ProManage Finansmodul kan du effektivt vedligeholde og holde styr på alle typer af information til finansiel netværks kontrol.

Omkostnings poster kan blive gemt og associeret med alle typer af netværks elementer
• Faciliteter, udstyr, lejede forbindelser og tilhørende redskaber.

ProManage finansmodul håndtere alle typer af omkostningsposter, investeringer, en gangs og periodiske udgifter.

• Operationelle og kapital udgifter.
• Kalkulere afskrivningsværdien
• Alle valutaer og Kurser
Konvertering til firma valuta.
• Periodiske udgifter såsom lejede forbindelser og husleje.
Rapportering af budget, cashflow og omkostninger.

Contact Us | Privacy Policy